Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Onze school hecht veel belang aan een nauw contact en een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. Op onze school zijn wij ons aan het doorontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid
Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Met deze goede samenwerking (ouderbetrokkenheid 3.0) wordt de werkelijke samenwerking bedoeld en niet de ondersteuning van ouders bij activiteiten op school.  
Wat zijn onze uitgangspunten:  
1.    Alle gezinnen / ouders zijn welkom op onze school.
2.    Goede effectieve communicatievormen hanteren met wederzijds respect voor elkaar.
3.    Voortdurende samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind.
4.    Opkomen voor ieder kind.
5.    Gelijkwaardigheid en besluitvorming.