Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
OBS Wemeldinge heeft op de teldatum (01-10-2019) 158 leerlingen en deze zijn verdeeld over acht enkelvoudige groepen. Het gebouw is wat verouderd en op dit moment te klein. Groep 7 zit op een andere locatie en de gemeenschapsruimte is omgebouwd tot een lokaal.
Er wordt gewerkt met het 5-gelijke-dagen model. Al is dit niet helemaal gelijk, aangezien de groepen 1 en 2 op vrijdag vrij zijn.