Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Er bestaat een nauwe samenwerking met de peutergroep van Kibeo. De oudste peuters komen één keer per week spelen met de kinderen van groep 1. Die momenten komt een pedagogisch medewerker van Kibeo mee om de kinderen te begeleiden. op deze manier werken we aan een doorlopende lijn van peuter naar kleuter.