Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Onderwijs: Op de Zeeheld maken we het leren zichtbaar!
Zichtbaar lerende kinderen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit vergroot de betrokkenheid en leermotivatie van kinderen. Op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak besteden we op de Zeeheld daarom aandacht aan onderzoek van de impact van de leerkracht op de ontwikkeling van leerlingen.We onderzoeken en meten deze impact en passen inhoud en aanpak aan om de impact te vergroten. Deze manier van werken sluit aan bij de doelstellingen van ons Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs.  Deze werkwijze is gebaseerd op onderzoek van John Hattie (https://visible-learning.org/)  Op de Zeeheld maken we het leren zichtbaar en verhogen we de impact van het onderwijs op de kinderen door het gebruik van: leerdoelen, succescriteria, coöperatieve werkvormen, feedback en de leertaal die we gebruiken.  
Kwaliteitszorg: Planmatig werken
Op de Zeeheld werken we planmatig aan de ontwikkeling van ons onderwijs. We werken aan de hand van een 4-jarig schoolplan. Onze werkgroepen werken planmatig met behulp van de PDCA cyclus aan de realisatievan onze ambities en doelstellingen. Hierbij zijn ze verantwoordelijk voor de het benoemen van de jaarlijkse doelstellingen in een jaarplan, het inplannen van de benodigde acties en de communicatie naar betrokkenen: leerlingen, ouders en collega’s. De onderwijsinspectie heeft recent onze werkwijze beoordeeld met een GOED. 
Professionalisering van de leerkracht
Ons team professionaliseert zich individueel en als team. Hiervoor maken we jaarlijks een scholingsplan dat in verbinding staat met ons schoolplan/jaarplan.