Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Op De Zeeheld bieden we passend onderwijs aan al onze leerlingen. Hierbij maken we gebruik van onze eigen kennis en vaardigheden, zo nodig schakelen we externe deskundigheid in om alle kinderen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.