Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Op De Zeeheld gebruiken we tussentijdse metingen om ons onderwijs te evalueren: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
Toetsen die we afnemen bij leerlingen, worden altijd door de leerkracht geanalyseerd. Op basis van de analyse wordt het aanbod voor de leerlingen afgestemd.