Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Wij vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en zien dat die een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen. Ouders hechten een groot belang aan goed onderwijs voor hun kinderen. De ontwikkeling van het onderwijs is dan ook een gemeenschappelijk belang.   Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het is dus van groot belang dat wij zoveel mogelijk op één lijn zitten.
Wij zijn schooljaar 2018-2019 gestart met het traject Actief Ouderschap. Dit traject zal ook de komende jaren vervolgd worden. Bij Actief Ouderschap gaat het uiteindelijk om het leren en welbevinden van de kinderen. Als ouders en leerkrachten nauw samenwerken, kunnen de talenten van kinderen tot bloei komen. De samenwerking gaat niet alleen over ouderhulp (informeel partnerschap), inspraak en afspraken (formeel partnerschap) maar ook over partnerschap in leren, partnerschap in opvoeden en partnerschap in de buurt.