Uitstroomprofielen
Toelichting van de school
Onze school is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML).
De meeste leerlingen zijn na uitstroom duurzaam aangewezen op in ieder geval enige vorm van ondersteuning.
Het relatief grote percentage uitstroomprofiel dagbesteding geeft een vertekend beeld. Dit zijn leerlingen die in "profiel 3" zitten, het profiel behorend bij de uitstroombestemming "arbeidsmatige dagbesteding". Het blijkt dat veel van deze leerlingen door de participatiewet en veranderde regelgeving rond de Wajong voor beschut werk in aanmerking komen en toch aan het werk gaan. Een kleinere groep leerlingen ("profiel 2", dagbesteding) stroomt wel uit naar dagbesteding.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld over de uitstroomprofielen in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,2% zit in uitstroomprofiel onbekend.Vergelijkingsgroep: 48,1% zit in uitstroomprofiel vervolgonderwijs.Vergelijkingsgroep: 26,0% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.Vergelijkingsgroep: 25,8% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.School: 28,6% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.School: 71,4% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.
Hoeveel leerlingen zaten er in de uitstroomprofielen de afgelopen jaren?
  
2016-2017
 
2017-2018
 
2018-2019
 
Dagbesteding
 
47
 
45
 
40
 
Arbeidsmarkt
 
20
 
18
 
16
 
Vervolgonderwijs
       
Onbekend