Uitstroomprofielen
Hoe zijn de leerlingen van de school verdeeld over de uitstroomprofielen in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,2% zit in uitstroomprofiel onbekend.Vergelijkingsgroep: 48,1% zit in uitstroomprofiel vervolgonderwijs.Vergelijkingsgroep: 26,0% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.Vergelijkingsgroep: 25,8% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.School: 28,6% zit in uitstroomprofiel arbeidsmarkt.School: 71,4% zit in uitstroomprofiel dagbesteding.
Toelichting van de school
Onze school is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML).
De meeste leerlingen zijn na uitstroom duurzaam aangewezen op in ieder geval enige vorm van ondersteuning.
Het relatief grote percentage uitstroomprofiel dagbesteding geeft een vertekend beeld. Dit zijn leerlingen die in "profiel 3" zitten, het profiel behorend bij de uitstroombestemming "arbeidsmatige dagbesteding". Het blijkt dat veel van deze leerlingen door de participatiewet en veranderde regelgeving rond de Wajong voor beschut werk in aanmerking komen en toch aan het werk gaan. Een kleinere groep leerlingen ("profiel 2", dagbesteding) stroomt wel uit naar dagbesteding.