Belangrijke ketenpartners
Toelichting van de school
De school is gehuisvest in onderwijszorgcentrum "de Stuwe". In dit OZC werken we samen met SBO Delta, de Bladergroenschool (gedragsmoeilijke leerlingen), KDC de Waterlelie (NOVO), ACCARE, het CJG en alle diensten van de gemeente Oldambt die zich met jongeren bezig houden.
Onze ketenpartners kunt u terug vinden op de website van de Meentschool.
Hoe vaak werkt de school samen met een (of meerdere) ketenpartner(s) uit de volgende categorieën?
 
Niet van
toepassing
Soms
Regelmatig
Vaak
Voor - en vroegschoolse educatie
  
 
Medische zorg
  
 
Jeugdhulp
   
Arbeidsgerelateerde organisaties
   
Onderwijs (gerelateerde) instellingen
   
Tot welk(e) samenwerkingsverband(en) behoort de school?