Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen dat de school naast de reguliere zml populatie ook leerlingen op school kan bedienen die extra ondersteuning (onderwijszorggroep) of extra structuur (structuurgroep) nodig hebben. De werkwijze staat tevens in het schoolondersteuningsprofiel beschreven.
Het te downloaden schoolondersteuningsprofiel is de tweede versie, vastgesteld in december 2015. Het schoolondersteuningsprofiel krijgt jaarlijks een update.