Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
veiligheid en acceptatie
autonomie en zelfstandigheid
positief zelfbeeld
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Als Meentschool geloven wij in het talent van onze leerlingen en het is onze taak om met ouders, verzorgers samen te zoeken naar die unieke mogelijkheden. Ons onderwijs is activerend op een manier die de leerlingen voorbereidt op later; een zo hoog mogelijk niveau van werken, wonen, participeren en leven in onze samenleving. Binnen de VSO-afdeling richten we ons al in een vroeg stadium op functionele arbeidstoeleiding. Het samen kunnen werken aan een helder omschreven toekomstperspectief werkt motiverend en stimuleert het zelfvertrouwen. We werken met concrete uitstroomprofielen en ontwikkelingsperspectieven voor de leerlingen. De onderwijsomgeving in de groepen komt tegemoet aan de basisbehoeften, zoals deze voor al onze leerlingen gelden, te weten:
· behoefte aan veiligheid en acceptatie
· behoefte aan een positief zelfbeeld
· behoefte aan autonomie, zelfstandigheid en zelf keuzes mogen maken