Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
De Meentschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Dit vraagt bijzondere expertise van VVE partijen. Er is een intensieve samenwerking met de peuterspeelzalen in de regio. Buitenschoolse opvang wordt op individuele basis verzorgd in samenspraak met ouders en VVE partners.
De school werkt samen met KDC de Waterlelie van NOVO. De Waterlelie is ook in de Stuwe gehuisvest. Met dit KDC zijn goede afspraken gemaakt over opvang.
Is de school een VVE-school?
Nee
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.