Plaatsing in het voortgezet onderwijs
Toelichting van de school
Landelijk gezien is de diversiteit in het SO groot. Onze school is een school voor zeer moeilijk lerenden. De voor de hand liggende uitstroom voor deze leerlingen is het VSO voor zeer moeilijk lerenden.
Waar kwamen de leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden terecht?
Vergelijkingsgroep: 70,6% van de leerlingen kwam terecht in het vso.School: 100,0% van de leerlingen kwam terecht in het vso.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle scholen voor speciaal onderwijs in Nederland.
Waar kwamen de leerlingen die de afgelopen jaren uitstroomden terecht?
100,0% van de leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden, kwam terecht in het vso.100,0% van de leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden, kwam terecht in het vso.100,0% van de leerlingen die in 2014-2015 uitstroomden, kwam terecht in het vso.