Plaatsing in het voortgezet onderwijs
Waar kwamen de leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden terecht?
Vergelijkingsgroep: 70,6% van de leerlingen kwam terecht in het vso.School: 100,0% van de leerlingen kwam terecht in het vso.
Toelichting van de school
Landelijk gezien is de diversiteit in het SO groot. Onze school is een school voor zeer moeilijk lerenden. De voor de hand liggende uitstroom voor deze leerlingen is het VSO voor zeer moeilijk lerenden.