Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Vrijwel alle kinderen op Darwin krijgen instructie op het niveau van hun jaargroep. We geven instructie volgens het expliciete directe instructie-model. Dat houdt onder andere in dat tijdens de les de verantwoordelijkheid verschuift van de leerkracht naar de leerlingen: ‘Ik doe het voor, we doen het samen, jij doet het zelf’. De leerlingen gaan pas zelfstandig aan het werk als we zeker weet dat zij het lesdoel beheersen. Zo voorkomen we dat de leerlingen iets verkeerd inslijpen, en zorgen we ervoor dat het inoefenen effectiever is.
Voor kinderen in groep 3 hebben we een apart speel-leerlokaal waar de kinderen onder leiding van een onderwijsassistent spelend leren. Nadat de kinderen instructie van de juf hebben gekregen gaan ze de stof inoefenen met tal van spelvormen. Op deze manier kunnen kinderen de overstap van groep 2 naar groep 3 geleidelijk maken. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Bij afwezigheid van leerkrachten komt er een vervangende leerkracht uit het Regionaal Transfer Centrum. Indien er geen vervanger beschikbaar is, worden leerkrachten gevraagd om extra te werken. Daarna gaan we kijken of we het intern kunnen oplossen m.b.v. de onderwijsassistent en ambulant personeel. Als we geen goede oplossing kunnen vinden kan een kleine groep over de andere klassen verdeeld worden. Mocht dat niet verantwoord vinden, zouden wij bij hoge uitzondering kunnen besluiten de kinderen niet naar school te laten komen. Er wordt dan telefonisch contact gezocht met de ouders. Kinderen hebben altijd de mogelijkheid naar school te komen. De school zorgt dan voor opvang.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Handvaardigheid