Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
07:00
 
08:30
-
 
-
14:00
 
18:00
 
Dinsdag
07:00
 
08:30
-
 
-
14:00
 
18:00
 
Woensdag
07:00
 
08:30
-
 
-
14:00
 
18:00
 
Donderdag
07:00
 
08:30
-
 
-
14:00
 
18:00
 
Vrijdag
07:00
 
08:30
-
 
-
14:00
 
18:00
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Vijf gelijke dagen model
vijf identieke schooldagen zonder vrije middag
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
In het schoolgebouw
Nee
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Informatie over kinderopvang is te verkrijgen via de website van genoemde organisaties. Er is een goede samenwerking tussen opvang en school. Dit is o.a. het gevolg van regelmatig gezamenlijk overleg en een "warme" overdracht van kinderen. 
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
12-10-2019
20-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Albero studiedag
06-01-2020
 
studiedag
21-02-2020
 
Voorjaarsvakantie
22-02-2020
01-03-2020
Goede vrijdag en Pasen
10-04-2020
13-04-2020
Meivakantie
18-04-2020
05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020
22-05-2020
Pinksteren
01-06-2020
 
studiedag
22-06-2020
 
Zomervakantie
11-07-2020
23-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
groepen 5/6, 7 en 8
maandagmorgen
Gymnastiek
groepen 1/2, 3, 4 en 5
dinsdagmorgen
Gymnastiek
groep 8
woensdagmiddag
Gymnastiek
groep 5, 5/6 en 7
vrijdagmorgen
Schoolzwemmen
groepen 3 en 4
vrijdagmorgen
Toelichting bij dit onderwerp
Alle groepen 3 t/m 8 sporten tweemaal per week. Voor de groepen 3 en 4 geldt dat zij 1 maal in de zaal gymmen en 1 maal naar schoolzwemmen gaan.
Groep 1/2 gymt 1x per week en speelt iedere dag buiten op het plein.
De school participeert in het project Schoolsport Goes. Er wordt verbinding gelegd tussen de gymlessen op school en de trainingen van lokale sportverenigingen. Kinderen komen op deze wijze met veel verschillende sporten in aanraking. 
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
directie en ib-er
dagelijks
voor schooltijd of telefonisch
Toelichting bij dit onderwerp
Er zijn geen vaste spreekuren op school. Doorgaans worden afspraken voor gesprekken telefonisch gemaakt of 's morgens tijdens de open inloop. In vrijwel alle gevallen vindt het gesprek diezelfde week plaats.
De directeur is dagelijks op school en heeft open inloop van 8:30 uur tot 9:00 uur. De intern begeleiders zijn aanwezig op maandagmorgen, afwisselen dinsdagmorgen of middag, woensdag en donderdag. Ook zij hanteren op genoemde dagen een open inloop voor ouders. 
In het kader van de ouderbetrokkenheid zijn alle ouders een gespreksarrangement met de leerkracht overeengekomen. We vinden het belangrijk om ouders minimaal 2 maal per schooljaar te spreken over de ontwikkeling van hun kind(eren). De eerste keer tijdens het startgesprek aan het begin van het schooljaar en de tweede keer halverwege het schooljaar tijdens ons zogenaamde ontwikkelingsgesprek. Deze gesprekken worden gevoerd tussen leerkrachten, ouders én hun kind.
Afspraken tussen ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders vinden op vooraf geplande momenten plaats.