Schoolkosten
Toelichting van de school
Overzicht algemene kosten: 
bijdrage ouderraad €18.00 
bijdrage algemene kosten €45.00 
huur kledingkastje €14.00
De school vraagt u daarnaast om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes of extra activiteiten of materialen, die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken.
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vwo: € 77,00Brugjaar: € 77,00
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Brugjaar
 
€77,00
     
 
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
     
havo
  
€77,00
€77,00
€77,00
€77,00
 
  
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
 
vwo
 
€77,00
€77,00
€77,00
€77,00
€77,00
€77,00
 
zie ook de website van
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
zie ook de website van de schoolZie ook:http://www.bertrand.nl
zie ook de website van