Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vwo: € 77,00Brugjaar: € 77,00
Toelichting van de school
Overzicht algemene kosten: 
bijdrage ouderraad €18.00 
bijdrage algemene kosten €45.00 
huur kledingkastje €14.00
De school vraagt u daarnaast om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes of extra activiteiten of materialen, die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken.