Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Op het Bertrand Russell College hebben recentelijk de volgende externe evaluaties plaatsgevonden:
1.opbrengstenoordeel van de inspectie in het kader van het reguliere toezicht
2. een onderzoek door de inspectie over de registratie van de onderwijstijd
3. kwaliteitsonderzoek in april 2014
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Regulier inspectietoezicht
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Inspectie van het Onderwijs 2014

De resultaten van de externe evaluatie:
De kwaliteit en de opbrengsten op havo en vwo kunnen als geheel als voldoende worden beoordeeld. In het 3-jarig gemiddelde is er in de onderbouw een voldoende rendement geconstateerd. Ook op de laatste opbrengstenkaart is het rendement van de onderbouw conform het landelijk gemiddelde. De verschillen in schoolexamen en centraal examen op het havo en vwo zijn gering.
Regulier onderzoek naar de kwaliteit en de opbrengsten.
Er zijn punten genoemd die nog verbeterd kunnen worden, waar de school mee aan de slag gaat.