Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Op het Bertrand Russell College hebben recentelijk de volgende externe evaluaties plaatsgevonden:
1.opbrengstenoordeel van de inspectie in het kader van het reguliere toezicht
2. een onderzoek door de inspectie over de registratie van de onderwijstijd
3. kwaliteitsonderzoek in april 2014