Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen.School: 741 leerlingen.
Toelichting van de school
In het verleden werden de leerlingen van de twee locaties bij elkaar opgeteld. Met ingang van dit schooljaar gebeurt dat niet meer. Het genoemde leerlingaantal is dat van klas 3 tot en met 6. In de zogenaamde Onderbouw (klas 1 en 2) zitten ongeveer 420 leerlingen en in de Bovenbouw (klas 3 tot en met 6) ongeveer 740 leerlingen.