Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
In de periode januari/februari (afhankelijk van de start van het schooljaar) en juni worden de CITO toetsen afgenomen voor begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, spelling en woordenschat. Op basis van de uitkomsten analyseren wij de resultaten van de leerlingen, waarna daar waar nodig een verbeterplan wordt opgesteld. De tussenresultaten vormen voor ons daarmee een instrument om de leerprestaties van de leerlingen te volgen en daar waar nodig met extra begeleiding te verbeteren.