Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Hoewel deze enquête door te weinig ouders (32%) is ingevuld om representatief te zijn, vinden we het toch belangrijk om de uitkomsten mee te nemen. Met name het onderdeel informatie en communicatie vraagt om extra aandacht. Samen met de Medezeggenschapsraad zullen we de komende tijd onderzoeken op welke wijze we meer kunnen aansluiten bij de behoefte van de ouders op dit gebied.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 7,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal ouders\verzorgers: 125 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 40
Bron: Vensters