Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De resultaten van de Eindtoets vallen over het algemeen binnen de daarvoor gestelde normen. Ieder jaar worden de resultaten van de leerlingen nauwkeurig geanalyseerd en waar nodig vindt een aanpassing van het aanbod tijdens de lessen plaats.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 84,4School: 84,4School: 80,0School: 84,4Inspectie-ondergrens: 78,2Inspectie-ondergrens: 78,0
 
School: 538,1School: 538,1School: 531,0School: 531,0School: 534,6School: 534,6School: 538,1School: 531,0School: 534,6Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 533,4Inspectie-ondergrens: 533,4
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 12% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
16
26
25
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
13 %
13 %
12 %
Score
Score
Score
538,1
16 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
80,0
21 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
84,4
19 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets