Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Onze school valt binnen het Basistoezichtskader van de Onderwijsinspectie. Dat betekent de het onderwijs op de Feart van voldoende kwaliteit is. In oktober 2012 heeft het laatste inspectiebezoek plaatsgevonden. Naast een heleboel positieve punten waren er een aantal aandachtspunten, die we hebben meegenomen binnen on schoolontwikkeling. Door regelmatig kritisch te kijken naar onze resultaten en deze zorgvuldig te analyaseren, proberen we om onze kwaliteit op niveau te houden.