Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
DAK kindercenta verzorgt voor de ingeschreven kinderen ook de opvang in vakanties.
Op de site van DAK kindercentra is te vinden welke (delen van) vakanties de opvang gesloten is.