Onderwijstijd
Hoeveel procent van de tijd besteedt de school per week aan de volgende vakken?