Profiel van de school
Toelichting van de school
Wat kunt u verwachten op onze school: Onze visie:Een kleurrijke school voor ieder kind en elke richting.Onze missie:Het nastreven van een brede, veelzijdige persoonsontwikkeling van kinderen. We streven het volgende na:• Talent in ontwikkeling: Kinderen krijgen de kans om talenten te ontdekken en ontwikkelen op sportief, creatief,cultureel en intellectueel  gebied.• Modern onderwijs: Een eigentijdse lesaanpak en nieuwe methodes zorgen voor goede resultaten, passend bij de individuele kwaliteiten van onze kinderen.• Brede buurtschool: Een onderdeel van de wijk met een eigen schoolsportvereniging voor een breed aanbod na schooltijd, een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.• Ouderbetrokkenheid: Ouders en leerkrachten zijn bondgenoten in de opvoeding en ontwikkeling van het kind.Door een grote ouderbetrokkenheid wordt de ontwikkeling van de kinderen extra gestimuleerd.• Normen en waarden: Door duidelijke normen en waarden is er een vertrouwde en veilige omgeving, waarin kinderen en volwassenen zorgen voor een ontspannen sfeer waarin op een prettige manier met elkaar wordt omgegaan.  Ons onderwijs en de zorg zijn afgestemd op de individuele leerlingen.Wij proberen zo opbrengstgericht mogelijk te werken om zodoende het maximale uit de kinderen te halen.
Welke kernwoorden passen bij de school?
Modern onderwijs.
Brede buurtschool.
Talent in ontwikkeling.
Ouderbetrokkenheid.
Normen en waarden.