Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Onze school is in augustus 2012 gestart met een verbetertraject. Doel van dit traject is om de resultaten te verhogen. Verder willen we ons onderwijs verbeteren en de kwaliteitszorg versterken.
We werken volgens het directe instuctiemodel. Dit model zorgt er voor dat de resultaten verbeteren en kinderen onderwijs krijgen dat past hun niveau. De doelen die we stellen zijn zo hoog als mogelijk.
Inmiddels heeft dit verbetertraject al goede resultaten opgeleverd.
De tussenresultaten van juni 2013 waren voldoende en boven het landelijk gemiddelde. Een mooi resultaat.
Vooruitkijkend zal ook de eindtoets 2014 voldoende zijn en zullen we hierna weer een basisarangement verkrijgen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: