Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Het Schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen met behulp van Framework. Het biedt een totaalbeeld van de ondersteuning op het moment van schrijven. Het profiel wordt jaarlijks opgesteld. Net als de school zelf is het geen statisch document, maar volop in beweging en ontwikkeling.