Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
zelfverantwoordelijk leren
reflecteren
samenwerken
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De antwoorden van de Kanjervragenlijsten worden geanalyseerd.
Indien nodig zal er in eerste instantie tijdens de Kanjerlessen aandacht besteed worden aan specifieke onderdelen.