Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Persoonlijk
Toekomstgericht
Betrokken
Open
Kleinschalig
Wat is de missie/visie van de school?
Vliegen vanuit vertrouwen
Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen zich competent voelen, waar ze gezien worden en een eigen inbreng hebben.
Wij willen hen vertrouwen geven vanaf de basis van hun ontwikkeling. Daarmee bereiken we dat het vertrouwen groeit:
• vertrouwen in zichzelf
• vertrouwen in de ander
• vertrouwen in het eigen kunnen
• vertrouwen op eigen keuzes
• vertrouwen in de toekomst
Onze basisschool is bestemd voor leerlingen vanaf vier jaar, die in beginsel in acht jaar de acht groepen kunnen doorlopen, waarna een vloeiende overgang naar het voortgezet onderwijs kan plaatsvinden.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Het onderwijs richt zich op:
• De emotionele ontwikkeling
• Het verwerven van sociale vaardigheden
• De cognitieve ontwikkeling • De zintuiglijke ontwikkeling
• Het ontwikkelen van de creativiteit
• Het verwerven van de noodzakelijke kennis
• Het verwerven van culturele vaardigheden
• Het ontwikkelen van lichamelijke vaardigheden
• Het leren omgaan met informatica, communicatie en techniek
We zijn een school die iPads gebruikt in de boven- en onderbouw om optimaal aan  te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van elk kind.