Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Bij de groepsindeling werken we toe naar een zo flexibel mogelijk systeem, waarbij we niet allee denken in leeftijdsgroepen, maar juist in groepen waar kinderen qua ontwikkeling passen. Vanuit de eigen sociale groep van het kind, kan het instructies in hogere of lagere groepen volgen, al naar gelang de instructiebehoefte. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Wij maken bij verlof in eerste instantie gebruik van ons eigen personeel: collega's die op dagen dat ze niet werken terugkomen om in te vallen. Dat geeft de meeste stabiliteit en rust. Lukt die inzet niet, dan maken we gebruik van de vervangingspool waarbij onze stichting (Fluenta) is aangesloten. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.