Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Bij de groepsindeling werken we toe naar een zo flexibel mogelijk systeem, waarbij we niet allee denken in leeftijdsgroepen, maar juist in groepen waar kinderen qua ontwikkeling passen. Vanuit de eigen sociale groep van het kind, kan het instructies in hogere of lagere groepen volgen, al naar gelang de instructiebehoefte.