Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Groei en ontwikkeling
Open
Veiligheid
Thematisch en toekomstgericht
Groepsdoorbrekend/leerlijnen
Missie en visie
Het motto van onze school is: Goed voor elkaar!
-Veiligheid en vertrouwen zijn de basis. We zorgen, mede vanuit onze christelijke normen en waarden, Goed voor elkaar! We staan open en zijn elkaar tot steun.
-Met Goed voor elkaar! als motto voor de Beatrixschool, verwachten we van iedereen die bij de school betrokken is, een houding waarin rekening houden met elkaar en zorg voor elkaar de standaard is. Ook (en misschien wel, juist) als dat lastig is. 
-Kwalitatief goed onderwijs geven is onze kerntaak. We hebben onze kwaliteit op orde, dat is Goed voor elkaar! We versterken en maken gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten.
-Wat we kinderen willen meegeven, voorleven en uitdragen is dat Goed voor elkaar! zijn, de basis is voor een maatschappij in balans.     
-Door ons motto: Goed voor elkaar! komen we tot bloei, geven we de kans het mooiste te worden wat we kunnen worden: onszelf.