Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De respons op de vragenlijst 2019 was goed. 
Aandachtspunten uit deze rapportage zijn opgenomen in onze meerjarenplannen. Goed om te zien dat de zaken die in de vorige peiling als aandachtspunt naar voren kwamen, nu als positief worden gezien. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: