Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
De Onderwijsinspectie heeft voor beide locaties van de Beatrixschool het Basisstoezicht afgegeven.
Dit houdt in dat we voldoen aan de eisen van de Inspectie.