Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Om de vervangingen van leerkrachten op alle OPOA-scholen goed te regelen is vervangingsbeleid opgesteld (‘Vervangingsbeleid Stichting OPOA’, versie okt 2016). Hierin staan de OPOA uitgangspunten vermeld die worden aangehouden bij het maken van keuzes voor vervanging. Hetvervangingsbeleid is te vinden op www.opoa.nl. Bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte, verlof of scholing wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een vervangende leerkracht. Dit kan een collega leerkracht zijn of een invaller afkomstig van het Mobiliteitscentrum OBT. Indien er geen vervangende leerkracht gevonden kan worden zal de school alle mogelijke inspanningen doen om de groep op te vangen. Alleen in het uiterste geval kan het voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd. U ontvangt hierover tijdig bericht. Bij langdurige afwezigheid zullen om beurten groepen naar huis worden gestuurd.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs