Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Op Step! wordt met grote inspanning gewerkt aan het verbeteren van de resultaten van de kinderen. Alle leerlingen worden regelmatig getoetst. Dat doen we zelf met methode-gebonden en niet-methode-gebonden toetsen. Bij de halfjaarlijkse schoolonderzoeken gebruiken we in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 de AVI -toets/DMT om het leesniveau te bepalen, de tempotoets rekenen (TTR) en een CITO-toets om de rekenvorderingen te meten en andere CITO-toetsen om het niveau van het begrijpend lezen, woordenschat en de spelling te meten. De leerlingen in de groepen 1 en 2 maken twee CITO-toetsen: taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. De CITO-entreetoets vindt plaats eind groep 7 of begin groep 8, afhankelijk of de grote vakantie vroeg of laat valt. 
Deze toetsuitslagen worden tezamen met de algemene vorderingen ook in de schoolrapporten vermeld, zodat ouders en leerlingen een goed beeld krijgen van de vorderingen.