Onderwijstijd
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
10 uur
  
6 u 30 min
  
4 u 45 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
4 u 45 min
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
3 u 30 min
  
7 uur
  
7 u 15 min
  
6 u 30 min
  
6 u 30 min
  
5 u 45 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
6 u 15 min
  
6 u 15 min
  
7 u 30 min
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 30 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
5 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
1 u 45 min
  
1 u 15 min
  
2 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
30 min
  
30 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
werken met ontwikkelingsmateriaal
 
  
 
 
9 u 15 min
  
9 u 30 min
 
 
lichamelijke ontwikkeling
 
  
 
 
6 u 15 min
  
6 u 15 min
 
 
beginnende geletterdheid
 
  
 
 
5 u 45 min
  
5 u 30 min
 
 
beginnende gecijferdheid
 
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
 
 
bevorderen sociale redzaamheid
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
muzikale vorming
 
  
 
 
1 uur
  
1 uur
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Schoolplein ingericht volgens de BeweegWijs methodiek
Rekenplein