Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer is 9,1
Aantal ouders\verzorgers: 75 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 71
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
 
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
School: gemiddeld cijfer is 9,5
 
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
School: gemiddeld cijfer is 9,3
 
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
School: gemiddeld cijfer is 9,0
 
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
School: gemiddeld cijfer is 9,4
 
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
School: gemiddeld cijfer is 9,0
 
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
School: gemiddeld cijfer is 9,1
 
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
School: gemiddeld cijfer is 9,5
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
School: gemiddeld cijfer is 9,1
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geeft u de school?
School: gemiddeld cijfer is 9,0
 
 
 
 
 
School