Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer is 9,1
Aantal ouders\verzorgers: 75 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 71
Bron: Vensters