Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Het schooljaar ( 2017-2018) is er geen schoolscore vastgesteld, omdat de groep in zijn geheel te klein was om gewogen te worden. Individueel hebben onze leerlingen op of boven het verwachte uitstroomprofiel gescoord. Zo hebben deze leerlingen maximaal kunnen profiteren van ons onderwijsaanbod. Daar zijn we erg trots op!

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 533,4School: 527,1School: 527,1School: 525,8School: 525,8School: 528,9School: 528,9School: 527,1School: 525,8School: 528,9Inspectie-ondergrens: 530,4Inspectie-ondergrens: 530,9Inspectie-ondergrens: 530,4 Inspectie-ondergrens: 529,7
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 31% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
15
10
12
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
28 %
26 %
31 %
Score
Score
Score
527,1
11 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score. De school kiest ervoor om een aantal (8) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.
 
<5 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores is kleiner dan 5. De gemiddelde score wordt daarom niet getoond.
533,4
9 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.