Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 533,4School: 527,1School: 527,1School: 525,8School: 525,8School: 528,9School: 528,9School: 527,1School: 525,8School: 528,9Inspectie-ondergrens: 530,4Inspectie-ondergrens: 530,9Inspectie-ondergrens: 530,4Inspectie-ondergrens: 529,7
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Het schooljaar ( 2017-2018) is er geen schoolscore vastgesteld, omdat de groep in zijn geheel te klein was om gewogen te worden. Individueel hebben onze leerlingen op of boven het verwachte uitstroomprofiel gescoord. Zo hebben deze leerlingen maximaal kunnen profiteren van ons onderwijsaanbod. Daar zijn we erg trots op!