Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De betrokkenheid van ouders is erg belangrijk op Step! Ouders en school hebben beide hun specifieke verantwoordelijkheid en deskundigheid als het gaat om het opvoeden van kinderen. Maar er zijn ook gezamenlijke verantwoordelijkheden. Op Step! zijn wij in de communicatie naar ouders toe pro-actief. We wachten niet maar vragen en informeren. Van de ouders verwachten we eenzelfde betrokken en open houding. Samen zijn we er voor hun kinderen, onze leerlingen  Op Step! werken we de waardevolle aspecten van ouderbetrokkenheid de komende tijd verder uit om uiteindelijk te komen tot een vorm van educatief partnerschap. 
Goede onderlinge communicatie is een voorwaarde. Na schooltijd  kunt u altijd kort met de leerkracht spreken. Liefst niet voor schooltijd, omdat dan de aandacht naar de binnenkomende kinderen moet gaan. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan kunt u een afspraak maken.