Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
De Windhoek hanteert meerdere pauzetijden. Dit om een evenredige en juiste verdeling te kunnen hanteren voor het buiten spelen. Zo hebben de groepen 1 en 2 hun eigen speelplein en eigen pauzetijden. De groepen 3, 4 en 5 hebben apart pauze van de groepen 6, 7 en 8.
Met betrekking tot voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij diverse kinderdagverblijven.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
-
 
-
14:00
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:30
-
 
-
14:00
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
-
 
-
14:00
 
-
 
Donderdag
-
 
08:30
-
 
-
14:00
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
-
 
-
14:00
 
-
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Vijf gelijke dagen model
vijf identieke schooldagen zonder vrije middag
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
-
-
-
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
In het schoolgebouw
Nee
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
-
-
-
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Nee
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2020-2021?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
10-10-2020
18-10-2020
Kerstvakantie
19-12-2020
03-01-2021
Voorjaarsvakantie
20-02-2021
28-02-2021
Meivakantie
01-05-2021
09-05-2021
Zomervakantie
10-07-2021
22-08-2021
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
3 tm 8
De gehele week
Muziek
4
dinsdag
Toelichting bij dit onderwerp
Op onze school is beweging een belangrijk onderdeel van ons programma. Wij werken samen met het Sportbedrijf Almelo. Samen willen we er voor zorgen dat elke leerling kan deelnemen op eigen niveau tijdens de het bewegingsonderwijs. De kinderen leren samen met anderen, in een veilig klimaat deel te nemen aan bewegingsactiviteiten, waardoor elk kind bewegen op zijn/haar eigen niveau zich blijft ontwikkelen. Tijdens de les bewegingsonderwijs is het een doel om leerlingen beter te laten worden in bewegen. Niet elke leerling leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Terwijl ze in de klas op cognitief niveau zijn ingedeeld, zijn ze dat niet op bewegingsniveau. Dit betekent dus dat er grote niveauverschillen zijn op motorisch gebied. Het is daarom van belang dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om te leren op hun eigen niveau. Volgens Heij (2006) moet je in de les kunnen differentiëren, zodat voor de betere en de zwakkere leerlingen iets te leren is in een bewegingssituatie. Het bewegen en het leren in een klas gebeurt niet alleen, je zit met meer leerlingen in de klas. Wanneer je beter wilt worden in bewegen betekent dit dat je anderen hierbij nodig hebt, ofwel voor hulpverlening ofwel om met iemand een bal op gang te houden. Iedereen is verschillend en heeft andere talenten. Je leert van elkaar door naar elkaar te kijken, door elkaar feedback te geven, maar ook door met elkaar met de activiteit aan de slag te gaan. Door samen met anderen de les te volgen en door dit op een respectvolle manier te doen, zal een leerling zich veilig voelen in de klas, waardoor leerlingen mogelijkheden krijgen op zich bewegend naar een hoger niveau te werken. Het zelfvertrouwen van een kind kan hierdoor groeien. Leerkrachten bieden hulp bij de activiteiten waar nodig en zorgen er voor dat kinderen op verschillende niveaus kunnen deelnemen. Bewegingsonderwijs - Differentiatie - Zelfstandig - Iedereen is in beweging - Zelfvertrouwen - Doorgaande ontwikkelingslijn - Respect & plezier - Samenwerken - Verschillende bewegingsactiviteiten - Leerhulp - Toestelles & Spelles Methode Tijdens de lessen bewegingsonderwijs op onze basisschool werken we met de methode basislessen van Stroes en van Gelder. In deze methode komen alle 12 leerlijnen aan bod. De methode bestaat uit verschillende basisopstellingen en er wordt meestal gewerkt in 3 of 4 vakken. Op deze manier is er een verantwoord en kwalitatief hoogwaardig jaarprogramma bewegingsonderwijs ingevuld.
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Wij kennen geen spreekuur.
maandag t/m vrijdag
08.00 - 16.30
Toelichting bij dit onderwerp
De directie, de interne begeleiding en de contactpersonen zijn makkelijk benaderbaar. Dit kan rechtstreeks zijn maar ook telefonisch of per mail. Voor de aanvraag van verlof kunt u digitaal of op papier een formulier invullen. De directie is in eerste instantie verantwoordelijk voor een eventuele toestemming. De eindbeoordeling kan bij de leerplichtambtenaar liggen.