Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Kwaliteitsbeleid
Op De Windhoek zijn jaarbasis  2 analysevergaderingen gepland waarop de resultaten van de CITO-toetsen in alle groepen besproken worden. Op de jaarplanning van De Windhoek staan alle relevante vergaderingen cyclisch gepland zoals de voortgang van de leerlingen en de groepsbesprekingen, jaargroepenoverleggen, bouw- overleggen, collegiale consultaties, toetsbesprekingen en huishoudelijke teamvergaderingen. Daarnaast is ook de consultatie met de adviseur leerlingenzorg/psycholoog planmatig ingepland. We volgen het OPOA kwaliteitshandboek en de Cito toetskalender.

Alle teamleden verdiepen zich continue in het werken met de groepsplannen en in het werken met het IGDI  model.
Effectieve instructie en differentiatie tijdens de instructie is een lastig item en behoeft voortdurende aandacht van de leerkracht en de school.
In de school zijn 3 onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.
De school kent werkgroepen op verschillende gebieden om ons onderwijs te verbeteren.
De beleidsmap en de “zo zit dat” map worden waar nodig bijgewerkt en gevolgd op leerkracht/groeps-en schoolniveau.
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw, de groepsmappen, het onderwijs in de bouw, de voortgang van afspraken vanuit de verschillende vergaderingen en de bouw -en jaargroepenoverleg.
Er wordt voortdurend aan professionalisering gewerkt op leerkracht- en teamniveau. Hiervoor worden de studiedagen voor het hele team ingezet. Tevens maakt De Windhoek gebruik van het OPOA studie/nascholing aanbod. Dit alles met het doel: ontwikkeling van de leerkracht en/of schoolontwikkeling.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: