Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Kwaliteitsbeleid
Op De Windhoek zijn op jaarbasis 2 analysevergaderingen gepland waarop de resultaten van de CITO-toetsen in alle groepen besproken worden. Op de jaarplanning van De Windhoek staan alle relevante vergaderingen cyclisch gepland zoals de voortgang van de leerlingen en de groepsbesprekingen, jaargroepenoverleggen, bouw- overleggen, collegiale consultaties, toetsbesprekingen en huishoudelijke teamvergaderingen. Daarnaast is ook de consultatie met de adviseur leerlingenzorg/psycholoog planmatig ingepland. We volgen het OPOA kwaliteitshandboek en de Cito toetskalender.

Alle teamleden verdiepen zich continue in het werken met de groepsplannen en in het werken met het IGDI  model.
Effectieve instructie en differentiatie tijdens de instructie is een lastig item en behoeft voortdurende aandacht van de leerkracht en de school.
In de school zijn 3 onderwijsassistenten aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.
De school kent werk- en leergroepen op verschillende gebieden om ons onderwijs te verbeteren.
De beleidsmap en de “zo zit dat” map worden waar nodig bijgewerkt en gevolgd op leerkracht/groeps-en schoolniveau.
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw, de groepsmappen, het onderwijs in de bouw, de voortgang van afspraken vanuit de verschillende vergaderingen en de bouw -en jaargroepenoverleg.
Er wordt voortdurend aan professionalisering gewerkt op leerkracht- en teamniveau. Hiervoor worden de studiedagen voor het hele team ingezet. Tevens maakt De Windhoek gebruik van het OPOA studie/nascholing aanbod. Dit alles met het doel: ontwikkeling van de leerkracht en/of schoolontwikkeling.