Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De school verantwoordt zich aan de ouders en aan het bestuur. We meten de opbrengsten twee keer per jaar d.m.v. Cito toetsen ( M en E afname) en de methode gebonden toetsen

We toetsen onze schoolresultaten aan scholen met eenzelfde populatie (scholengroep). Elke toets is een aanleiding om bij te sturen op ons onderwijsaanbod. Zowel op groeps- als kindniveau. We gebruiken de toetsen om ons gegeven onderwijs te evalueren en om nieuwe doelen en aanpakken op te stellen voor een nieuwe periode.